Základné informácie

Ako sa pripraviť na návštevu STK?

Ako sa pripraviť na návštevu STK?

Ako absolvovať STK rýchlo a jednoducho?
Uvedené informácie Vám majú poslúžiť ako návod na plynulé absolvovanie technickej kontroly Vášho vozidla. Zahŕňajú všetko od prípravy až po ukončenie kontroly a tým Vám dávajú komplexný prehľad ako bude technická kontrola prebiehať.

Prevádzkovateľ (vodič) vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu
vozidlo čisté, nezaťažené a s povinnou výbavou. Povinnú výbavu k Vášmu vozidlu môžete nájsť tu.

Aké doklady musíte predložiť ku kontrole vozidla?

a) Technická kontrola pravidelná a administratívna

 1. osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický preukaz) alebo jeho aktuálnu kópiu spolu
  s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou,
 2.  protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré
  nie je vybavené zariadením od výrobcu).

Pozn. Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

 1. b) Technická kontrola opakovaná

* doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v jednotlivých odsekoch
a) až e)) a protokol z predchádzajúcej kontroly.

Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

 1. c) Technická kontrola zvláštna

* osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický preukaz) alebo jeho aktuálnu kópiu spolu
s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou.

 1. d) Emisná kontrola pravidelná
 2. osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický preukaz) alebo jeho aktuálnu kópiu spolu
  s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou,
  2. protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré
  nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu).

Pozn. Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

 1. e) Emisná kontrola zvláštna

* doklady podľa odseku d) alebo doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004
Z. z., v prípade dovozu vozidla zo zahraničia.

 1. f) Emisná kontrola administratívna

* doklady podľa odseku d)

Dôležité !

V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru. Inak technickú kontrolu nie je možné vykonať.

a) Technická kontrola pravidelná a administratívna

Lehoty emisných kontrol

Lehoty emisných kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel

Emisnej kontrole pravidelnej podlieha vozidlo

 1. a) kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
 2. b) kategórie M1 a N1 so vzenetovým motorom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
 3. c) kategórie M2, M3, N2, a N3 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 4. d) kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu a poruchovú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používanú na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 5. e) kategórie T v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom priodicky v štvorročných lehotách,
 6. f) kategórie M, N a T pužívané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 7. g) kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom a nezdokonaleným emisným systémom v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom jednoročných lehotách.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja a vozidlo kategóie L.

Obsah autolekárničky

Obal nových lekárničiek musí mať oranžovú farbu a na lícnej strane obalu v jeho strede musí byť umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 (4) cm.

Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho názvu ako:

* Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
* Modul č. 2 – Malé rany, odreniny
* Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny
* Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

Lekárničky podľa nových predpisov musia obsahovať tzv. „Kartu prvej pomoci“. Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach. Minimálna veľkosť karty prvej pomoci je 18 x 10 cm.

Lekárničky sa členia podľa kategórie motorových vozidiel:

* lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e (motocykle, trojkolky, štvorkolky),
* lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps (osobné vozidlá do 3,5t, nákladné vozidlá, traktory, pásové traktory a pracovné stroje samohybné),
* lekárničky kategóriu motorových vozidiel M2, M3 (autobusy).

Motorové vozidlá M2, M3 s počtom miest na sedenie nad 22 musia mať lekárničku pre kategóriu motorových vozidiel M2, M3 v počte dva kusy.

Obsah lekárničky pre kategóriu L3e až L5e a L7e:

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 1. rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks
  2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks
  3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L,
  4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks
  5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré,minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 4 ks
  2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 6 ks
  3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 5 x 5 cm), 2 bal. á 5 ks
  4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 3 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 1 ks
  2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks
  3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 8 cm x 5 m, 1 ks
  4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 1. elastický obväz, dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 8 cm x 4 m, 1 ks
  2. trojrohá šatka, textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 1 ks

Obsah lekárničky pre kategóriu M1, N, T, C a Ps

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 1. rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks
  2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks
  3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L
  4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks
  5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré,minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks
  6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 6 ks

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 10 ks
  2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 8 ks
  3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks
  4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 1 ks

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 2 ks
  2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 10 x 10 cm), 2 bal. á 5 ks
  3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 1 ks
  4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 1. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 2 ks
  2. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m, 2 ks
  3. trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 2 ks

Obsah lekárničky pre kategóriu M2, M3

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 1. rúško resuscitačné s ventilom, 3 ks
  2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 3 ks
  3. 6 párov vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L
  4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 12 ks
  5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, minimálna dĺžka 15 cm, 3 ks
  6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 12 ks

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 30 ks
  2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 24 ks
  3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 6 bal. á 5 ks
  4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 3 ks

 

Povinná výbava vozidiel

Povinná výbava vozidiel

Povinná výbava osobného motorového vozidla kategória M1 (platí aj pre N1) je nasledovná:

 1. príručný zdvihák,
  2. kľúč na matice alebo na skrutky kolies,
  3. náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru,
  4. autolekárnička / lekárnička pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps (lekárnička musí byť použiteľná a jej obsah musí byť v exspiračnej dobe),
  5. prenosný výstražný trojuholník, schválený podľa predpisu EHK 27,
  6. bezpečnostný odev, (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), pričom bezpečnostný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.

Pozn.
* Povinná výbava podľa odeskov 3), 4) a 5) sa nevzťahuje na:
o vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík (technológia Run-Flat alebo PAX System),
o vozidlá kategórie M1 a N1, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie.
* Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn (CNG), musia byť v zadnej časti vozidla povinne vybavené identifikačným znakom „CNG“.
* Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne vybavené identifikačným znakom „LPG“ podľa predpisu EHK 67.
* Motorové vozidlá kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení musia mať jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.
* Vozidlá kategórie M a N s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h-1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69.

Povinná výbava motocykla kategórie L3e (L4e, L5e a L7e ) je nasledovná

 • motolekárnička / lekárnička pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e.

Pozn.
* Vozidlá kategórie L7e s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h-1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69.

Povinná výbava prípojných vozidiel kategórie O2 je nasledovná:

 1. náhradné koleso s diskom a s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso,
  2. jeden zakladací klin pri prípojnom vozidle s mc > 750 kg, pri prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s mc > 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.

Pozn.
* Vozidlá kategórií O musia byť na zadnej časti karosérie, a to ak to konštrukcia vozidla dovoľuje, v ľavej polovici povinne vybavené označením s vyznačenou najvyššou povolenou rýchlosťou vozidla zaokrúhlenou na najbližšie nižšie celé číslo deliteľné piatimi.
* Vozidlá kategórie O1 a O2 dlhšie než 8 m (vrátane oja) musia byť povinne vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre dlhé vozidlá podľa predpisu EHK 70.
* Vozidlá kategórie O s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h-1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69.