Všetko na jednom mieste. Šetrite svoj čas a peniaze.

Naša firma prevádzkuje na základe oprávnenia stanicu technickej kontroly, pracovisko emisnej kontroly a pracovisko kontroly originality. Všetky činnosti vykonávame na profesionálnej úrovni s dôrazom na spokojnosť nášho zákazníka. Sme presvedčení, že naše služby prispejú k bezproblémovému užívaniu motorových vozidiel a umožnia vám najazdiť veľa šťastných kilometrov bez nehody.

0 +
Rokov skúseností
+ 0 tis.
Absolvovaných kontrol

Naše služby

Technická kontrola

Naším cieľom je poskytovať kontrolné služby novým, moderným spôsobom, s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka. V našej STK sa stretnete so službami, ktorých rozsah a forma sa prispôsobujú Vašim potrebám.

Emistná kontrola

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora.

Kontrola originality

Kontrola originality sa vykonáva v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106 / 2018 Z. z.a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

FAQ

Často kladené otázky

Doklad o vykonaní technickej kontroly:

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej a administratívnej, je:

 • Vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla
 • Osvedčenie o technickej kontrole*

*platí za predpokladu, že vozidlo je spôsobilé a dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Dokladom o technickej kontrole zvláštnej je:

 • Protokol o technickej kontrole vozidla

Dokladom o vykonaní opakovanej technickej kontroly je vyznačený doklad podľa predchádzajúcich odsekov.

Ak je vozidlo v rámci technickej kontroly vyhodnotené ako,

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole.
 • dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa obmedzí odo dňa vykonania na 60 dní; osvedčenie sa vydáva.
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa nezapisuje; osvedčenie o technickej kontrole a sa nevydáva.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené. Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na emisnú kontrolu doklady. Bez predloženia ustanovených dokladov technik emisnej kontroly nesmie vykonať emisnú kontrolu.

Pri emisnej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla.

Emisná kontrola sa nevykoná, ak

 • nemožno naštartovať motor,
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo
 • vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení.

Počas emisnej kontroly sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla.

Obsah autolekárničky

Obal nových lekárničiek musí mať oranžovú farbu a na lícnej strane obalu v jeho strede musí byť umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 (4) cm.

Obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia. Lekárnička sa vo vozidle ukladá tak, že na ňu nedopadá priame slnečné žiarenie. Úložný priestor lekárničky musí byť suchý a čistý a musí byť ľahko zmene. Lekárnička v autobusoch sa podľa novej úpravy umiestňuje na označenom a prístupnom mieste v priestore vozidla určenom pre cestujúcich.

Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho názvu ako:

* Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
* Modul č. 2 – Malé rany, odreniny
* Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny
* Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

Lekárničky podľa nových predpisov musia obsahovať tzv. „Kartu prvej pomoci“. Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach. Minimálna veľkosť karty prvej pomoci je 18 x 10 cm.

Lekárničky sa členia podľa kategórie motorových vozidiel:

* lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e (motocykle, trojkolky, štvorkolky),
* lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps (osobné vozidlá do 3,5t, nákladné vozidlá, traktory, pásové traktory a pracovné stroje samohybné),
* lekárničky kategóriu motorových vozidiel M2, M3 (autobusy).

Motorové vozidlá M2, M3 s počtom miest na sedenie nad 22 musia mať lekárničku pre kategóriu motorových vozidiel M2, M3 v počte dva kusy.

Obsah lekárničky pre kategóriu L3e až L5e a L7e:

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 1. rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks
  2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks
  3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L,
  4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks
  5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré,minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 4 ks
  2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 6 ks
  3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 5 x 5 cm), 2 bal. á 5 ks
  4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 3 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 1 ks
  2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks
  3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 8 cm x 5 m, 1 ks
  4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 1. elastický obväz, dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 8 cm x 4 m, 1 ks
  2. trojrohá šatka, textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 1 ks

Obsah lekárničky pre kategóriu M1, N, T, C a Ps

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 1. rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks
  2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks
  3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L
  4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks
  5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré,minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks
  6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 6 ks

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 10 ks
  2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 8 ks
  3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks
  4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 1 ks

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 2 ks
  2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 10 x 10 cm), 2 bal. á 5 ks
  3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 1 ks
  4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 1. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 2 ks
  2. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m, 2 ks
  3. trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 2 ks

Obsah lekárničky pre kategóriu M2, M3

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 1. rúško resuscitačné s ventilom, 3 ks
  2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 3 ks
  3. 6 párov vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L
  4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 12 ks
  5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, minimálna dĺžka 15 cm, 3 ks
  6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 12 ks

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 30 ks
  2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 24 ks
  3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 6 bal. á 5 ks
  4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 3 ks