Emisná kontrola vozidla

#1

Pracovisko emisnej kontroly:

Vykonáva pravidelnú, zvláštnu a administratívnu emisnú kontrolu pre rôzne druhy pohonov, vrátane benzinových, plynových a naftových motorov.

#2

Potrebné doklady:

Pre emisnú kontrolu je nutné predložiť osvedčenie o evidencii, potvrdenie o zadržaní osvedčenia, a v prípade pohonu plynom aj protokol o montáži plynového zariadenia.

#3

Povinnosti prevádzkovateľa vozidla pred kontrolou:

Vozidlo musí byť čisté a nezaťažené, a v prípade špecifických vozidiel je potrebné predložiť potvrdenie o vykonanej dezinfekcii.

#4

Hodnotenie stavu vozidla:

Po emisnej kontrole sa vozidlo hodnotí ako spôsobilé alebo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách; v závislosti od toho sa vydávajú príslušné doklady.

FAQ

Často kladené otázky

Vykonávame pravidelnú, zvláštnu a administratívnu emisnú kontrolu pre vozidlá s rôznymi pohonmi, vrátane benzinových, plynových a naftových motorov.

  • Pre emisnú kontrolu je potrebné mať osvedčenie o evidencii, potvrdenie o zadržaní osvedčenia, a v prípade vozidiel s pohonom plynom aj protokol o montáži plynového zariadenia.
  1. Áno, emisná kontrola musí byť vykonaná v určitých intervaloch. Frekvencia závisí od typu vozidla a druhu emisnej kontroly. Odporúčame sledovať odporúčania výrobcu a miestne predpisy.
  • Ak je vozidlo nespôsobilé, musíte na vlastné náklady zabezpečiť jeho odtiahnutie z pracoviska emisnej kontroly. O ďalšom postupe sa dozviete z protokolu o emisnej kontrole.

Naši odborníci sú pripravení vám pomôcť a poskytnúť vám potrebné informácie.

STK Rimavská Sobota