Pracovisko kontroly originality

Pracovisko sa nachádza v areáli Stanice technickej kontroly, ktoré má 2 pracoviská. V intenciach zákona zisťuje neoprávnene zásahy do identity vozidla ako napr. falšovanie dokladov vozidla,falšovanie VIN čísla a pod. V súčasnej dobe podliehajú tejto kontrole vozidlá individuálne dovezené zo zahranicia, vozidlá po prestavbe aj pre vozidlá pred zmenou majitela už registrované v evidencii dopravnej polície.

Doklady, ktoré je potrebné predložiť pri vozidle evidovanom v SR:

  • Osvedčenie o evidencii vozidla, prípadne starý technický preukaz
  • Doklad totožnosti vodiča

Pokiaľ je vozidlo individuálne dovezené zo zahraničia, predloží sa:

  • Osvedčenie o evidencii v cudzom jazyku
  • Doklad ovyradení vozidla z evidencie v štáte,v ktorom bolo evidované
  • Doklad o nadobudnutí vozidla napr. faktúru a pod,
  • Doklad o prepustení vozidla do volného