Pracovisko kontroly originality

Pracovisko sa nachádza v areáli Stanice technickej kontroly, ktoré má 2 pracoviská.

icon-diagaonstic

Kontrola originality

#1

Fungovanie pracoviska:

Pracovisko v rámci Stanice technickej kontroly identifikuje neoprávnene zásahy do identity vozidla, vrátane falšovania dokladov a VIN čísla. Kontrola zahrnuje vozidlá zo zahraničia, vozidlá po prestavbe a pripravujú sa podmienky na kontrolu originality pre vozidlá pred zmenou majitela.

#2

Doklady potrebné pre emisnú kontrolu:

Pri vozidlách evidovaných v SR sa vyžadujú osvedčenie o evidencii vozidla alebo starý technický preukaz a doklad totožnosti vodiča. Pri dovezených vozidlách zo zahraničia sa vyžadujú ďalšie dokumenty, ako osvedčenie o evidencii v cudzom jazyku, doklad o ovýrazení vozidla v predchádzajúcej krajine, faktúra a ďalšie.

#3

Kontrola originality pred zmenou majitela:

Kontrola zahŕňa identifikáciu falšovaných dokladov a VIN čísla. V budúcnosti sa rozšíri na vozidlá, ktoré menia majiteľa. Tým sa zabezpečí bezpečné a dôveryhodné evidovanie vozidiel v rámci dopravnej polície.

#4

Rozsah kontroly a budúce plány:

Po emisnej kontrole sa vozidlo hodnotí ako spôsobilé alebo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách; v závislosti od toho sa vydávajú príslušné doklady.

Naši odborníci sú pripravení vám pomôcť a poskytnúť vám potrebné informácie.

STK Rimavská Sobota